Niccia's Voice - Kids Will Do Anything For Niccia.

Nere i marken

Posted Jan. 12, 2015, 7:08 p.m. By niccia

När man ska anlägga något nytt eller spränga mark för att bygga så är det ytterst viktigt att man vet vart man gör det, för under marken så kan det finnas både fornlämningar som kablar. Här så kan du få kabelanvisning i Klässbol om du har tänkt att bygga så att inga olyckor skulle ske. Varje år så sker det nämligen olika typer utav skador just på grund av dålig aktsamhet. Anledeningen till att man lägger kablar i marken är på grund av att man genom att göra så undviker riskerna för att strömmen ska gå om en ledning skulle gå av på grund av storm eller liknande. Förra året var det en hel del kablar som gick av på grund av det.